חוו״ד משפטיות

אדם הפונה למוסד ממלכתי כגון המוסד לביטוח לאומי, אגף השיקום של מש' הביטחון, בית המשפט, מש' הבריאות, או מוסד פרטי כגון חב' ביטוח, לצורך תביעה על נזק גופני, חייב לצרף מסמך ערוך ע"י מומחה בתחום הרלוונטי. כאשר הפגיעה היא במערכת השלד והשרירים (עמוד שדרה וגפיים), הנושא בתחום האורתופדיה.

כדי שחוות דעת אורתופדית תועיל למגיש אותה ותילקח בחשבון ע"י המוסד הנתבע, היא חייבת לעמוד בכמה תנאים:

מקרים בהם נדרשת חוות דעת אורתופדית-משפטית:

סוגים של חוות דעת שדר' ענר עורך:

  • חוות דעת אורתופדית-משפטית מלאה – שהינה כמתן עדות בשבועה בבית המשפט. זהו מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין. מדובר במסמך מפורט ביותר, הכולל את כל הסעיפים המפורטים מעלה ואשר בסיומו דר' ענר מחווה את דעתו בסוגיות הנדרשות: קביעת אחוזי נכות זמניים ולצמיתה, כושר עבודה וכדומה.
  • הערכת נכות טרום-הגשת תביעה – דר' ענר, אחרי עיון בחומר הרפואי ובדיקת הלקוח, יערוך עבורו מסמך מסכם הכולל הערכה של דרגת הנכות. מסמך זה ישמש את הלקוח ואת עורך דינו לקבל החלטה מושכלת לגבי המשך ההליך, מבוססת על הערכה מקצועית ועניינית.
  • קביעת מוגבלות בניידות עבור משרד הבריאות –  הכוללת מילוי הטופס הייעודי עם סימון סעיף הליקוי ועריכת מסמך רפואי נילווה עם נימוקי ההמלצה.
Call Now Button